Stuur je bijdrage voor Green Energy Day vóór 15 januari in!

06 januari 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Stuur je bijdrage voor Green Energy Day vóór 15 januari in!

De NVDE gaat jaarlijks aandacht vragen voor Green Energy Day, de dag waarop de duurzame energie voor dat jaar op is. In 2020 valt Green Energy Day op 11 februari; in 2050 zal Green Energy Day natuurlijk op 31 december vallen. Tot die tijd is onze missie om dit elk jaar tien dagen op te laten schuiven.

We gaan laten zien dat zowel bedrijven (NVDE-leden) als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus aan het opschuiven van Green Energy Day. We maken een Green Energy Day-website met persoonlijke portretten van deze helden.

Haak alsjeblieft aan met jouw bedrijf! Dat kan zo:

Laat de NVDE weten dat je mee wilt doen, via communicatie@nvde.nl

Kies één werknemer van je bedrijf uit die iets heeft gedaan in 2019 waardoor er meer duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit is. Kies iemand met een tot de verbeelding sprekende, tastbare of uitlegbare bijdrage. Voorbeelden: slimme meter installateur, windmolenbouwer, zonnepaneleninstallateur, financieringsadviseur, fleetmanager, gebouwbeheerder, coöperatie-organiser, groene energieverkoper, warmtepompinstallateur enz.

Maak een goede foto van hem/haar. Vereisten:
– Liefst één staande foto en één liggende foto
– Portretfoto, met bovenlichaam en gezicht
– In werkomgeving
–  Zorg ervoor dat de belichting niet van achter de persoon komt maar van de voorkant
–  Als de foto binnen gemaakt wordt, ga dan zo dicht mogelijk bij het raam staan (Uiteraard niet met de rug naar het raam, maar met het gezicht naar het raam).

Lever een korte tekst in full quote (150 woorden) als antwoord op de vragen: wat heb jij gedaan in 2019 dat meer duurzame energie/ mobiliteit / energiebesparing heeft opgeleverd? Wat was vooral mooi om te doen daarbij? Let op: het gaat om zijn/haar persoonlijke verhaal, niet om bedrijfspromotie.

Stuur bovenstaande, met vermelding van naam, functie, telefoonnummer en email van de held (want we bellen zo nodig nog even na om de tekst aan te vullen; je krijgt de final draft nog te zien) naar communicatie@nvde.nl. Graag uiterlijk woensdag 15 januari.

De NVDE zet de geschikte bijdrages op een (nog te lanceren) nieuwe website: www.greenenergyday.nl. We vullen deze helden (medewerkers van lidbedrijven) aan met consument-helden.

We verspreiden het nieuws over Green Energy Day en de bijbehorende helden via een persbericht, de NVDE-site, nieuwsbrief en social media. Ook de sociale kanalen van de Rijkscampagne Iedereen Doet WAT zullen er aandacht aan besteden. Wil jij ook helpen verspreiden via jouw communicatiekanalen?

Alvast veel dank voor je inbreng!