Vraag naar duurzame energieoplossingen meer dan verdubbeld sinds hoge aardgasprijs

16 november 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Vraag naar duurzame energieoplossingen meer dan verdubbeld sinds hoge aardgasprijs

De vraag naar duurzame energieoplossingen is meer dan verdubbeld in de eerste weken van oktober 2021. De vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen steeg sterk sinds alle berichten over hoge energieprijzen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), HollandSolar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

De stijging van de vraag wordt vooral veroorzaakt door de hoge aardgasprijs, stelt de meerderheid van de bedrijven. Daarnaast spelen seizoensinvloeden en toegenomen klimaatbewustzijn volgens hen een rol. “De interesse in energiebesparende maatregelen en duurzame opwek is fors gestegen door de hoge aardgasprijzen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dit is een stimulans voor structurele verduurzaming. Het verminderen van het gebruik van aardgas is het beste antwoord op de hoge prijzen.”

Ook in de zakelijke markt is de interesse in verduurzaming gestegen. Twee derde van de bedrijven meldt een stijging van de vraag in oktober ten opzichte van september. Bij een kwart is sprake van meer dan een verdubbeling.

Beleidsmaatregelen

De hoge aardgasprijs vraagt om extra overheidsmaatregelen, om de gevolgen te compenseren, met name voor burgers en bedrijven die de energierekening anders niet kunnen betalen. Het kabinet besloot tot een verhoging van de belastingteruggaaf. Deze compenseert de ergste effecten van de hoge aardgasprijs op de energierekening. Ook maakt het Rijk 150 miljoen euro vrij voor aanvullende subsidies voor isolatie. Dit is in aanvulling op de extra investeringen in de Miljoenennota. Daarin zat 288 miljoen euro extra voor hybride warmtepompen en 514 miljoen voor isolatie (beiden te verdelen over drie jaar).

De NVDE is blij met die maatregelen. In het onderzoek noemen bedrijven in de duurzame energiesector verschillende beleidsmaatregelen die nu verstandig zouden zijn. Met name het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit wordt door bedrijven genoemd. Het kabinet besloot hier onlangs toe (zie eerder nieuwsbericht van NVDE). Een grote meerderheid van de geënquêteerden vindt dit een (zeer) geschikt instrument. De belasting zou verder verschoven moeten worden van het belasten van elektriciteit naar het belasten van aardgas.

Ook de extra isolatiesubsidie wordt een ‘no brainer’ genoemd. Het kabinet kende een budget van 150 miljoen toe voor isolatie of steun aan mensen met energiearmoede, te verdelen via gemeentes. Het vergroten van het budget voor de ISDE en het waarborgen van voldoende  budget voor warmte binnen de SDE++ worden door bedrijven genoemd als verstandige maatregelen.

De NVDE vindt het verstandig om het beschikbare budget binnen de ISDE-subsidie mee te laten groeien met de vraag. Bovendien pleit de NVDE er voor dat isolatiesubsidie ook beschikbaar is voor mensen die één maatregelen willen doorvoeren (nu worden er minimaal twee geëist). Om de aantrekkelijkheid te vergroten, is het ook goed om de subsidie te verhogen naar 30% van de kosten. “Laten we mensen in staat stellen om het ijzer te smeden nu het heet is en niemand teleurstellen,” zegt Olof van der Gaag. “Zorg dat er voldoende subsidie beschikbaar is voor alle mensen die nu hun aardgasverbruik willen verminderen en verlaag de drempels. Zo draagt de overheid eraan bij dat zij structureel minder afhankelijk worden van aardgas. Of er zelfs helemaal buiten kunnen.”

Lees de volledige rapportage over de inventarisatie hier.