Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

01 februari 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Op donderdag 20 januari keken een kleine 200 mensen naar een webinar dat het Expertiseteam Warmte in Noord-Brabant samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Doel van dit webinar was het geven van een toelichting op de omgevingsverordening die de provincie Noord-Brabant binnenkort aanneemt om drinkwaterbronnen te beschermen. Deze verordening leidt tot nieuwe regels die de inzet van bodemenergie enigszins beperken, al valt dit – zo bleek wel tijdens het webinar – in de praktijk heel erg mee.

Het gebruik en de toepassing van bodemenergie in Noord-Brabant komt goed op gang. Zo zijn er in de provincie Noord-Brabant inmiddels 20.000 gesloten bodemenergiebronnen aangelegd, maar ook circa 1.000 open bodemenergiesystemen. Toch zullen daar de komende jaren nog vele duizenden bodemenergiesystemen bij moeten komen, willen we alle bestaande en nieuwe woningen en gebouwen met duurzame energie kunnen verwarmen. Dat vooruitzicht maakte dat de provinciebestuurders in Noord-Brabant meer zekerheden willen hebben. Enerzijds om te zorgen dat de kwaliteit van de gesloten en open bronnen aan alle eisen voldoen. Anderzijds ook omdat de kostbare drinkwaterbronnen in de Brabantse bodem onder geen beding gevaar mogen lopen. Deze risico’s verwacht de provincie met de nieuwe omgevingsverordening te kunnen managen.

Verschillen tussen de systemen
Rik Molenaar, adviseur duurzame energieopwekking en partner bij Techniplan Adviseurs, vertelde de deelnemers over de verschillende bodemenergiesystemen, zoals gesloten en open systemen. Ook ging hij in op het grote belang van kwaliteitsborging. Niet alleen vanwege de risico’s voor het milieu in de bodem, maar ook omdat een kwalitatief goed gemaakt bodemenergiesysteem zeker 30 maar vaak ook 50 jaar mee moet gaan. Vandaar dat er landelijke, provinciale en gemeentelijke regels van toepassing zijn. Ingrid Roelse, projectleider Water bij de provincie ging daarop verder, en vertelde dat de provincie juist daarom extra regels heeft opgesteld. De nieuw voorgestelde omgevingsverordening bepaalt dat je een gesloten bodembron (een lus) niet door de kleilaag mag boren die de onderliggende bodemlagen met drinkwater afschermen. De diepte van de kleilaag varieert in Brabant van 20 m tot meer dan 200 m. Daarmee zijn de mogelijkheden om gesloten bodemenergiesystemen aan te leggen niet overal hetzelfde. Na de uiteenzetting van Roelse kwam Rik Molenaar nog een keer aan het woord om uit te leggen wat deze verordening voor consequenties heeft voor de potentie van bodemenergie in Noord-Brabant. En die consequenties zijn er; gesloten bodemenergiesystemen worden verder beperkt. Er is circa een derde van de provincie waar je de gesloten bodembronnen minder diep mag boren dan voorheen mocht. Wil je in die gebieden toch gesloten bodembronnen toepassen, dan is dat nog wel mogelijk, maar moet je meer bronnen aanleggen.

Optimale communicatie
Richard van Meersbergen, werkzaam bij Brabantwonen, heeft al 11 jaar ervaring met bodemenergiesystemen. Hij wilde het, na alle informatie over regelgeving en techniek, vooral hebben over de gebruikers. Naar zijn mening wordt er nog wel eens te vaak gepraat over techniek waardoor we te weinig oog hebben voor communicatie met de uiteindelijke gebruikers. Terwijl volgens hem daar een sleutelrol ligt voor het succes van bodemenergiesystemen. Pas wanneer de wisselwerking tussen de techniek en de communicatie met de eindgebruiker optimaal is, kun je van een succesvol systeem spreken.

Het slotwoord van dit webinar was voor Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Hij vertelde waarom het Gebruikersplatform is opgericht. Juist om te zorgen dat de eindgebruikers de kwaliteit krijgen die zij verwachten en waar zij recht op hebben. Onder het motto ‘Maak van de eindgebruiker een betere opdrachtgever’ heeft de vereniging bijeenkomsten, cursussen, workshops en diverse andere kennisproducten om van eigenaren trotse bezitters van een goed werkend bodemenergiesysteem te maken.

Download het Verslag webinar 20-01-2022 of download hieronder de handouts van de presentaties:

 

Bekijk hier het Chatverkeer webinar 20-01 met vragen en antwoorden.