Nomineer een toegewijde eindgebruiker voor WKO Duurzaamheid Award 2021

08 juni 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. Gebruikersplatform
  4.  → Nomineer een toegewijde eindgebruiker voor WKO Duurzaamheid Award 2021

Elk jaar reiken we tijdens het jaarlijkse Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award uit. Dit jaar vindt het Nationaal Symposium op 18 november plaats en zetten we wederom enkele toegewijde WKO-eindgebruikers in het zonnetje. Kent u de toegewijde WKO-eindgebruiker die de WKO Duurzaamheid Award 2021 verdient omdat hij of zij uitzonderlijke inspanningen levert of heeft geleverd om zijn of haar ervaring en kennis voor het verbeteren en optimaliseren van een klimaatinstallatie met WKO te delen met andere eindgebruikers? Draag hem of haar dan voor voor de WKO Duurzaamheid Award 2021.

Nomineer een toegewijde eindgebruiker

Stuur in een email naar d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl de naam van de WKO-eindgebruiker, zijn of haar telefoonnummer en de locatie van het WKO-systeem. Leg hierin ook uit hoe deze eindgebruiker zijn of haar bodemenergiesysteem juist weet in te regelen en wat hij of zij andere eindgebruikers leert over bodemenergie. Het inzenden van kandidaten kan tot 30 september.

Hier vindt u een overzicht van de winnaars van de WKO Duurzaamheid Award in voorgaande jaren.