Nieuws van de CCvD vergadering

16 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Nieuws van de CCvD vergadering

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld, zal de wijziging van de RBK niet op 1 januari, maar naar verwachting op 1 april 2020 plaatsvinden.

Door: Ton Timmermans

De nieuwe versie van de BRL 11000 zal dan ook niet eerder dan 1 april 2020 van kracht zijn. Tijdens de CCvD vergadering van 12 december jl. werd de jaarrapportage van de bevindingen van de CI’s m.b.t. de diverse schema’s besproken. Voor de BRL 11000 waren er nauwelijks afwijkingen gemeld door de CI’s. Door vertegenwoordigers van VNG en IPO werd aangegeven dat de signalen die zij ontvangen minder positief zijn. Dit zal in het verslag worden meegenomen.

Op 1 januari 2021 wordt de omgevingswet van kracht. De aanpassingen in de BRL’s die daarvoor nodig zijn, zullen dus ook op 1 januari 2021 in de RBK worden opgenomen. Om dit te kunnen realiseren worden de aanpassingen voor 2021 in januari /februari 2020 in een openbare reactieronde worden voorgesteld. Eind maart 2020 worden de documenten dan in het CCvD vastgesteld, waarna nog een evaluatie door de RvA en een HUF toets zal plaatsvinden.