Nieuwe release WKO-bodemenergietool

24 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Nieuwe release WKO-bodemenergietool
Op 18 juni jl. is er een nieuwe release van de WKO-bodemenergietool van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) live gegaan. De tool geeft weer of een locatie geschikt is voor een open- of gesloten bodemenergiesysteem. Met die uitkomst kunnen geïnteresseerden in bodemenergie een aanvullend haalbaarheidsonderzoek doen.

Een nieuwe feature van de tool is de opbouw en indeling van de verbods- en aandachtgebieden. In samenwerking met de provincies heeft RVO de indeling kunnen aanpassen en verduidelijken. Er zijn  nu 3 typen gebieden: verbodsgebieden, restrictiegebieden (dieptebeperkingen, ordeningsbeperkingen) en aandachtsgebieden. De ‘overige aandachtgebieden’, zoals deze werden genoemd in de voorgaande release, vallen nu onder de restrictiegebieden.

De provincies hebben de contouren ook opnieuw moeten aanleveren, hierdoor is tevens de overlap van gebieden opgelost. Tevens is de weergave verbeterd, waardoor het beeld rustiger wordt en overzichtelijk blijft.

Tot aan 14 juni is er ruim 3.600 keer gekeken of er geboord mag worden op een locatie en zijn er ruim 1.300 rapporten gegeneerd voor woningeigenaren. De data van boringen wordt iedere dag geactualiseerd op https://wkotool.nl/

Onderstaande grafieken geven het aantal bezoekers van de WKO-tool en het aantal opgevraagde rapporten per dag aan. Hierbij staat ‘mag het’ voor het aantal opvragingen of er geboord mag worden. ‘Kostenindicatie’ geeft aan hoe vaak er kostenindicaties opgevraagd zijn door woningeigenaren.