Nieuwe regeling ISDE-subsidie per 1 januari 2021

15 december 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Nieuwe regeling ISDE-subsidie per 1 januari 2021

Doelgroep van de nieuwe regeling zijn particuliere woningeigenaars/gebruikers en zakelijke eigenaars inclusief VVE’s. Particulieren vragen subsidie achteraf aan waarbij de termijn wordt verlengd van 6 naar 12 maanden, zakelijke gebruikers vooraf.

De scope van de regeling behelst:

(1) energiebesparende maatregelen (isolatie), voorheen de SEEH-regeling
(2) duurzame energieproductie
(3) aansluiting op warmtenetten.

Het subsidiebudget bedraagt voor isolatie en warmte-opwekking € 164 miljoen; bij uitputting schuift de aanvraag door naar een volgend jaar. Er staan geen ‘schotten’ tussen de onderdelen. Een aanvraag voor een Isolatiemaatregel moeten gepaard gaan met een tweede isolatiemaatregel of een duurzame opwekfunctie. Warmte- en isolatie-opties kennen een maatregelen- c.q. apparatenlijst. Bij alle onderdelen is een kwaliteitseis dat de uitvoering door een bouw- en/of installatiebedrijf gebeurt.

Voor particulieren beperkt de ISDE zich tot isolatiemaatregelen en duurzame warmte-productie, zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor duurzame elektriciteits-productie:

(1) kleinschalige zon-PV en/of
(2) windmolens voor elektriciteit

De zon-PV en windenergiesubsidie voor zakelijke gebruikers kent een apart aanvullend budget van € 40 miljoen in 2021.

 

Een overzicht in onderstaande sheet:

 

Enkele details bij punt (2), duurzame elektriciteitsproductie:

 

Bij warmtepompen binnen gaat het om de bestaande apparatenlijst van warmtepompen met subsidiebedragen o.b.v. de informatie op het ErP-label (volgens Eco-design). De details voor warmtepompen staan in onderstaande sheet.

Grotere warmtepompen > 70 kW vallen nog steeds buiten de regeling waardoor het markt-defect blijft bestaan dat in een project meerdere kleine warmtepompen worden aangeschaft mét subsidie in tegenstelling tot een energetisch gunstigere enkele grote warmtepomp met bijvoorbeeld een WKO-systeem als bron.

 

Enkele details bij punt (1), energiebesparing (isolatie):

 

 

Enkele details bij punt (3), aansluiting op warmtenet: