Nieuwe cursus geeft gebruikers regie over WKO

31 oktober 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Nieuwe cursus geeft gebruikers regie over WKO
Gebouwen moeten van het aardgas af en dat kan duurzaam met bodemenergie. Om met warmte- en koudeopslag (WKO) een hoog rendement te halen hebben beheerders wel kennis en kunde nodig. BodemenergieNL en Gebruikersplatform Bodemenergie bieden WKO-gebruikers daarom met een nieuwe eendaagse cursus op 29 november de kans om de regie over hun systeem te hebben en te houden.

Strategisch adviseur energie Radboud UMC en WKO-beheerder Els Sonnemans: “Eindgebruikers hebben overzicht nodig om een WKO goed te monitoren. Precies dat is wat de cursus Regie op Bodemenergie te bieden heeft!”

Strategisch adviseur energie Radboud UMC en WKO-beheerder Els Sonnemans: “Eindgebruikers hebben overzicht nodig om een WKO goed te monitoren. Precies dat is wat de cursus Regie op Bodemenergie te bieden heeft!”

De Klimaatakkoord-onderhandelingen, een dichtdraaiende Groningse gaskraan, de Urgenda-uitspraak die versnelde CO2-reductie verplicht. De gebouwde omgeving staat voor een duurzaam dilemma: waar gaan we onze warmte vandaan halen? Ondiepe bodemenergiesystemen zoals warmte- en koudeopslag (WKO) bieden perspectief. Een WKO met warmtepomp bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug en de lage temperatuur uit een WKO kan 62 procent van de Nederlandse warmtevraag invullen.

Rendement schuilt in regie
Of een WKO daadwerkelijk verduurzaamt én bespaart ten opzichte van een ketel en koelmachine, is volgens onderzoek onder meer afhankelijk van de kennis die beheerders en eindgebruikers hebben. Rendement schuilt dus in regie. Daarom heeft BodemenergieNL op verzoek van het Gebruikersplatform Bodemenergie de cursus Regie op Bodemenergie ontwikkeld. Cursisten leren tijdens deze eendaagse opleiding op 29 november hoe ze regievoerders worden over hun WKO-installatie en wat er gevraagd kan en moet worden als beheer uitbesteed is. BodemenergieNL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben ontwikkeling van de cursus financieel mogelijk gemaakt.

Overzicht over bepalende factoren WKO
Wanneer heb je regie op bodemenergie? Als je overzicht hebt over de factoren die bepalend zijn voor een goed functionerend systeem, weten Jos Waagmeester (IF Technology) en Marette Zwamborn (KWR). Deze bodemenergie-experts hebben de nieuwe cursus ontwikkeld in aansluiting op de cursussen die BodemenergieNL biedt in haar leergang bodemenergie.

Plan, do, check & act van bodemenergie
Cursisten leren tijdens de nieuwe opleiding in zes stappen en lesblokken alle relevante aspecten van bodemenergie. Rendement en beheer draait om kwaliteit en daarom volgen deze zes fases de aanpak van KWA Bedrijfsadviseurs voor compliance en kwaliteitsmanagement: plan, do, check & act. De planfase draait om inzicht krijgen in bodemenergie, legt docent Zwamborn uit: “Zicht krijgen op de rol van betrokken partijen, succes- en faalfactoren van systemen, wettelijke verplichtingen en tot slot maatregelen en taken om slim te exploiteren. Grip op bodemenergie vereist immers net wat meer kennis van gebruikers.”

Continu maximale warmte en koude uit de bodem halen
Na plan komt do, check & act en dat betekent voor een WKO sturing, vertelt docent Waagmeester. “Aansturing en uitvoering, monitoring en prestaties en tot slot verandering en bijsturing. Met meer kennis van bodemenergie op zak dienen gebruikers vervolgens hun regierol op te pakken. Hoe zorg je dat je continu het maximale uit je systeem haalt?” Veel voorkomende faalfactoren komen nadrukkelijk aan bod in de cursus zoals: Energie-onbalans, verkeerd geïnstalleerde tegenstroom-warmtewisselaars of gebrekkige kennis van handhaving op systemen.

Ondersteuning door RVO en BodemenergieNL
De nieuwe cursus is financieel ondersteund door BodemenergieNL en RVO. “In de Energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor bodemenergie”, licht Wouter Wienk, adviseur bij RVO toe. “Bij bestaande open bodemenergiesystemen (WKO) is er nog verbetering mogelijk door deze systemen beter te laten functioneren. Veel eigenaren en beheerders weten nog niet hoe ze optimaal met een open bodemenergiesysteem moeten omgaan.”

BodemenergieNL ondersteunt Regie op Bodemenergie omdat de brancheorganisatie weet hoe belangrijk gebruikers zijn voor de prestaties van een WKO. Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL: “In het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (WBBE) is gereguleerd hoe we bodemenergiesystemen aanleggen, inregelen en beheren. Ondernemers die de bodem beroeren en benutten moeten kunnen aantonen dat ze de juiste kennis bezitten waardoor de kwaliteit van systemen is gegarandeerd. BodemenergieNL draagt bij aan deze cursus omdat ook gebruikers, managers en opdrachtgevers kennis nodig hebben om een kwalitatief goede WKO te exploiteren.” 

Kennis is cruciaal voor eindgebruikers
“Willen we dat WKO-systemen in topconditie zijn en blijven, dan moet de eindgebruiker een opdrachtgever met meer kennis worden. Dat is de missie van ons gebruikersplatform”, vertelt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. “Als we het inzicht bij eindgebruikers kunnen vergroten, dan zetten we forse stappen in het optimaliseren van WKO-systemen. En deze cursus biedt alle kennis die een eindgebruiker nodig heeft. Bovendien kunnen alle deelnemers aan de cursus volgend jaar, als ze nog geen lid zijn van ons platform, een heel jaar profiteren van een gratis lidmaatschap. Eindgebruikers die al lid zijn van het gebruikersplatform krijgen korting op de cursuskosten.”

Nieuwe cursus volgens WKO-beheerder niet te missen
Waarom mogen gebruikers, managers en opdrachtgevers de nieuwe cursus Regie op Bodemenergie niet laten schieten? Strategisch adviseur energie bij het Radboud UMC Els Sonnemans is zelf WKO-beheerder en dacht mee met de opleiding vanuit de dagelijkse praktijk. “De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat je aandacht als gebruiker nooit mag verslappen. Anders dan bij een traditionele verwarmingsinstallatie moet je een WKO goed in de gaten houden en blíjven houden: wat zijn de laatste prestaties, zijn de temperaturen in orde, hoe is de warmte-koudebalans over het seizoen? Daar hebben eindgebruikers, managers en opdrachtgevers overzicht voor nodig. Precies dat is wat de cursus Regie op Bodemenergie te bieden heeft!”

Bent u WKO-gebruiker en wilt u de regie oppakken over uw systeem? Wilt u de duurzame prestaties en het economisch rendement van uw WKO verbeteren? Meld u dan nu aan voor de nieuwe cursus Regie op Bodemenergie!