Nieuw logistiek centrum Würth Nederland volledig gasloos

21 december 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Nieuw logistiek centrum Würth Nederland volledig gasloos

Het hoofdkantoor van familiebedrijf Würth Nederland te ’s-Hertogenbosch heeft het bestaande logistiek centrum verder uitgebreid, waarbij verwarming en koeling aardgasvrij plaats vindt met een bodemenergiesysteem en warmtepomp. Dit is door Kuijpers zó gemaakt dat in de toekomst het hoofdkantoor eenvoudig verder verduurzaamd kan worden. Verduurzamen hoeft niet in één keer, maar kan prima worden gefaseerd binnen de meerjarenplannen van Würth.

Door: Ron Lemmen

Duurzaamheid op meerdere vlakken

De uitbreiding van het logistiek centrum heeft een uitstekend comfort. Bijzonder, want logistieke centra  zijn historisch gezien vaak kil in de winter en warm in de zomer. Maarten Jan Jissink, manager logistics, projects & facility licht toe: ‘Een duurzaam gebouw gaat over méér dan alleen een CO2-neutrale energievoorziening en conformeren aan klimaatdoelen. Met de uitbreiding van ons logistiek centrum bieden we een comfortabele, aantrekkelijke omgeving voor onze medewerkers. Meer werkplezier, in een fijne omgeving.’

Er is nu één warme en één koude bron aangelegd (door Verhoeven-Drunen). Daarmee wordt de uitbreiding van het logistiek centrum van bodemenergie voorzien. De andere delen van het pand gebruiken nog de bestaande, conventionele energievoorziening. Maarten Jan: ‘Het hoofdkantoor is gebouwd in 2001. Het is nodig om aanpassingen aan luchtdichtheid, isolatie en beglazing aan te brengen. Daarmee starten we in 2025, en dan worden ook de bestaande gebouwinstallaties aangepast.’

Toekomstbestendige installaties

Met de nog aan te leggen warme en koude bron, wordt de totale systeemcapaciteit straks voldoende voor nieuwbouw én bestaande bouw. De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen: De bronlocaties zijn bekend en de (mantel)buizen zijn al in het terrein geplaatst. Zo is het alleen nog nodig om de leidingen en kabels aan te sluiten. Ook regeltechnisch is het systeem voorbereid met een multi-doublet-regeling. En natuurlijk is de benodigde vergunning waterwet voldoende voor uitbreiding van het bodemenergiesysteem.

In de techniekruimte is het leidingwerk ook al geschikt voor de capaciteitsuitbreiding: Laswerk of aanpassing van aansluitingen is niet meer nodig. Het is uitsluitend nog nodig om de warmtewisselaar aan te passen met extra warmtewisselend oppervlak. Ook constructief zijn de nodige aanpassingen gedaan zodat de toekomstige warmtepompen veilig te plaatsen zijn. De warmtepomp (fabricaat Trane) maakt gebruik van toekomstbestendig koudemiddel R1234ZE, met een laag aardopwarmingsvermogen.

Modulaire installatie ‘Next’

Kuijpers heeft zijn modulaire energieopwekkingsinstallatie ‘Next’ ingezet. Deze installatie wordt, conform een gestandaardiseerd ontwerp, prefab gerealiseerd. Dit is prettig in zowel realisatie- en beheerfase: De installatie wordt in één keer op locatie geplaatst, wat overlastgevoelig werk voorkomt. En door het onderhoudsvriendelijke ontwerp is het beheer eenvoudiger én veiliger.

Geluidsarm systeem

De ruimte die nu dienstdoet als techniekruimte, had voorheen een  andere functie. Medewerkers in de bovengelegen kantoorverdieping hadden in het verleden last van geluid van de activiteiten in het logistiek centrum. Daarom is goed gelet op geluid en trillingen vanuit de techniekruimte: De warmtepompen in de nieuwe situatie geven géén overlast. Het totale warmtepompsysteem is doorgerekend samen met Ingenieursburo Ulehake. Door adequate toepassing van geluids- en trillingswering, zoals geluiddempende omkasting en compensatoren op het leidingwerk, ervaart niemand hinder. Dit blijkt ook uit de geluidsmetingen na oplevering.

Uitdagende infrastructuur

Het terreinleidingwerk gaf uitdagingen, want een aantal van de leidingen lopen pal onder druk begane routes op het terrein. Erik Musters, projectmanager bij Kuijpers: ‘De diverse fases in aanleg van het leidingwerk zijn stap voor stap uitgewerkt, waardoor het voor de medewerkers altijd duidelijk was welke terreindelen op welk moment niet toereikend waren. Zo kon het logistieke proces binnen Würth tijdelijk worden aangepast, en was uiteindelijk de invloed van de leidingaanleg op het bedrijfsproces gering.’

Betrokken partners

Het traject bij Würth Nederland toont aan hoe succesvolle samenwerking zorgt voor levensduurbestendige gebouwen en installaties: De bij het project betrokken partijen waren onder meer De Twee Snoeken (architect), Bouwbedrijf Berghege (bouwkundig aannemer), Kuijpers (installaties en energiesysteem), Verhoeven-Drunen (bronrealisatie), Gebr. Dijkhoff (grondwerk), Sweegers en de Bruijn (advies), Ingenieursburo Ulehake (akoestisch advies) en adviesbureau Becks (advies bodemenergie).

Maarten Jan: ‘De samenwerking binnen dit project was uitstekend. De duurzaamheids-mindset van Würth Nederland is het laatste decennium flink gewijzigd. Ik ben blij dat we samen met onze partners nu volop inzetten op toekomstbestendige gebouwen.’


Van links naar rechts: William Jongsma (Projecttechnicus bij Kuijpers) en Mathijn van Kessel (Locatieleider bij Kuijpers).