Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 gepubliceerd

16 januari 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 gepubliceerd

Woensdag 15 januari 2020 is het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 gepubliceerd. Het rapport omvat een gedegen marktanalyse en -prognose van de Nederlandse warmtepompenmarkt. Het Trendrapport is een initiatief van vakbeurs Duurzaam Verwarmd en uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Het rapport laat zien dan bodemenergie lange tijd leidend was als bron voor warmtepompen. Buitenlucht als bron nam bij de introductie van de ISDE-subsidie in 2016 een hoge vlucht. In 2018 is bodemenergie, qua energetisch rendement vaak favoriet, aan een inhaalslag begonnen en groeipercentages zijn inmiddels vergelijkbaar.

 

 

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 werd gelanceerd door Duurzaam Verwarmd directeur Rolf Heynen tijdens de Warmtepomp Business Day in Driebergen. Op het evenement, dat goed werd bezocht door de zakelijke kant van de warmte-/koude-, installatie- en bouwsectoren en beleidsmakers, sprak ook BodemenergieNL voorzitter Frank Agterberg.

 

Sterke autonome marktontwikkeling

Hij liet zien dat er een sterke autonome marktontwikkeling is geweest sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw. De huidige forse groei is echter volledig ingegeven door energie-, bouw- en milieubeleid. Deze drie beleidsterreinen werken soms niet synergistisch, merkte Agterberg op, waardoor het ‘gasgeven met de handrem erop’ is. De voordelen van de ISDE-subsidie gaan wellicht verloren door bijvoorbeeld de terughoudendheid van het bevoegd gezag bij bodemboringen voor bodemgebonden warmtepompen.

 

De ‘aangetrokken handrem’ losser zetten

Voorts wordt door de lage bovengrens van de ISDE bij 70 kW vermogen de potentie van bodemenergie in de utiliteitsbouw en gestapelde woningbouw tekort gedaan; deze segmenten hebben evenveel te verduurzamen bruto vloeroppervlak als de woningbouw. Het gaat (dus) erg goed met de penetratie van de (bodemgebonden) warmtepomp in de Nederlandse verwarmings- en koelingsmarkt. Het blijft wel zaak voor de warmtepomp-community, waartoe ook de bodemenergiesector behoort, om gezamenlijk de ‘aangetrokken handrem losser te zetten’ zodat de (bodemgebonden) warmtepomp zijn potentie volledig kan waarmaken.

Download hier het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020.