Markt in beweging

30 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Markt in beweging

‘Corona’ beheerst natuurlijk het nieuws. Vakevents worden afgelast of krijgen een aangepaste vorm, we zoeken allemaal naar manieren om het werk door te laten gaan, maar zien soms ook opdrachten wegvallen of vertragen. Ondertussen wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan ‘de nieuwe toekomst’: onder andere in de regionale energiestrategiën, de transitievisies warmte en via de update van de Warmtewet. De sleutel ligt overigens steeds bij de regionale overheden, of komt daar straks te liggen. 

Door: Maarten Woudstra, werkgroep Markt & Promotie BodemenergieNL

Als vereniging proberen we op alle niveaus bodemenergie goed onder de aandacht te brengen. Via Gebruikersplatform Bodemenergie geeft Dick Westgeest samen met een groot aantal leden inspirerende en informerende online workshops voor ambtenaren en gemeenteraadsleden. Om die groep nog beter te informeren hebben we een overzichtelijke brochure geschreven. Deze is hier te downloaden en wordt door het verenigingsbureau rechtstreeks aangeboden aan de programmadirecteuren en -managers van de RES-regio’s.

Verder zetten we in op het werven van nieuwe leden en cursisten, werken we verder aan het ontwikkelen van een nieuwe website voor de branchevereniging, het kennisplatform en het gebruikersplatform.

Samen zorgen wij dat alle spelers in de warmteketen weten dat ze op bodemenergie kunnen bouwen.

Helpt u mee?

Stuur het paper ‘RES EN TRANSITIEVISIE WARMTE – Op bodemenergie kun je bouwen’ gerust naar uw relaties of plaats deze link naar het paper op uw website.