Impact NTA 8800 op waardering klimaatinstallaties

16 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Impact NTA 8800 op waardering klimaatinstallaties

TVVL publiceerde in het decembernummer van TVVL Magazine het resultaat van een mede door BodemenergieNL gefinancierde studie naar de impact van de NTA8800 rekenmethode op de waardering van klimaatinstallaties met bijzondere aandacht voor bodemenergiesystemen. De auteurs plaatsen een kritische kanttekening bij de h.i. onvoldoende waardering van collectieve bodemenergiesystemen vanwege de lagere score door lagere forfaitaire waardes versus individuele systemen met kwaliteitsverklaringen.

Klik hier voor het volledige artikel:  NTA 8800-TVVL Magazine 08 December – 2019