Gebruikersplatform organiseert spreekuur voor gemeenten over Bodemenergie

22 juli 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Gebruikersplatform organiseert spreekuur voor gemeenten over Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. Medewerkers van gemeenten in Noord-Brabant konden daar terecht voor alle vragen die leven bij het ontwikkelen en de inzet van systemen met bodemenergie. Het was een zeer inspirerend spreekuur, dat werd geleid door Daniel Peyron, medewerker bij de provincie Noord-Brabant, en Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie.

Tijdens deze online sessie bleek dat er zeer uiteenlopende vragen leven bij de betrokken ambtenaren van gemeenten. Zo kwamen zij met vragen over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het toestaan van boringen, het leggen van leidingen en de realisaties van open en gesloten WKO-systemen in gemeentegrond. Niet alle gemeenten formuleerden hierover al beleid, waardoor de vraag naar praktische handvatten voor de invulling hiervan hoog is. Thema’s als Bodemenergieplannen en interferentiegebieden bij gesloten systemen kwamen ook aan de orde als onderdeel van beleid.

Inbreng van specialisten
Om antwoord te geven op deze vragen, nodigde Gebruikersplatform Bodemenergie vier gespecialiseerde partijen uit. Voor de specialisatie open bodemsystemen kwamen Wil van den Heuvel van Installect en Patrick Dekkers van Hydreco aan het woord. Voor de specialisatie gesloten systemen bracht Guus van Gelder van Groen Holland zijn praktische ervaring en kennis in. Peter Driessen van Ees Holland kon vanuit de advies- en exploitatiesector op beide vakgebieden bijdragen leveren vanuit zijn specialistische kennis en inzichten.

Interessant voor andere provincies
Het laten bevragen van deze marktpartijen, met veel ervaring met bodemenergiesystemen in Noord-Brabant, is voor het Gebruikersplatform een unieke mogelijkheid om de publieke en commerciële sector samen te brengen. Door het succes van deze sessie wil het Gebruikersplatform Bodemenergie, in samenwerking met andere Provincies, vaker dergelijke spreekuren voor gemeenten te organiseren.