Frank Agterberg verkozen tot kandidaat-voorzitter NVDE-commissie Duurzame Warmte

19 mei 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Frank Agterberg verkozen tot kandidaat-voorzitter NVDE-commissie Duurzame Warmte

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden, dat onze voorzitter Frank Agterberg is verkozen als kandidaat-voorzitter van de NVDE-commissie Duurzame Warmte, één van de vijf essentiële thema’s van de energietransitie. Frank wordt door de commissie Warmte voorgedragen aan de ALV  en vanuit deze rol zal hij tevens toetreden tot het NVDE Algemeen Bestuur. Op maandag 8 juni zal hij naar verwachting door de ALV benoemd worden. Dit is heel goed nieuws voor onze branche. Frank kan daarmee, vanuit zijn visie op duurzame verwarming en koeling van de Nederlandse gebouwde omgeving, de Bodemenergiebelangen nóg beter en met nóg meer samenhang met collega-technieken positioneren in de NVDE-lobby.

De markt van duurzame warmte- en koudevoorzieningen is, mede door de NVDE-lobby sinds de oprichting in 2015, fors gegroeid. En er is nog veel te doen om die groei te bestendigen en dus invulling te geven aan de grote beleidsambities. Het uitgangspunt daarbij is altijd om daarmee de belangen van de achterban waaronder BodemenergieNL, die zowel een duurzaamheids-drive als een gezond (commercieel) belang heeft, te dienen.

Sinds 2015 is Frank voorzitter van onze branchevereniging BodemenergieNL en in 2018 kwam daar de Vereniging Warmtepompen (v/h DHPA) bij met veel onderlinge synergie. Beide waren medeoprichter van de NVDE in 2015.

De breedte van de achterban maakte het Frank ook mogelijk om de NVDE te vertegenwoordigen in de versnellingstafel van het Energieakkoord uit 2013 en bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van vorig jaar. Hiermee gaf Frank al aan breed in het spel te willen en kunnen zitten.

Door dat te doen voegt Frank in deze nieuwe rol óók extra waarde toe voor de branchevereniging BodemenergieNL, bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van het klimaatakkoord naar aardgasloze wijken.

Als commissievoorzitter zal Frank zorgen voor een commissie-agenda die impact heeft voor het collectieve lidmaatschap en juist daardoor ook voor de branches afzonderlijk: op basis van individuele voorbeelden het gehele speelveld verbeteren.