Evaluatie KWALIBO

16 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Evaluatie KWALIBO

Eisen voor het  kwaliteitsborgingssysteem voor bodemenergiesystemen is omschreven in de BRL’s 11000 en 6000-21. Deze BRL’s zijn, evenals diverse andere BRL’s, onderdeel van de KWALIBO regelgeving. Deze KWALIBO regelgeving blijft buiten de omgevingswet. Op dit moment vindt er door het ministerie van V&W  een evaluatie van de werking van het systeem plaats. Door Witteveen en Bos/AT OSBORNE is een rapport opgesteld en op 21 november 2019 heeft een laatste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden.

Door: Ton Timmermans

Door BodemenergieNL zijn hier zorgen geuit over de werking van het systeem. De doelstelling, dat overheden erop kunnen vertrouwen dat systemen correct worden aangelegd wordt niet gerealiseerd. Zowel door ILT als door meerdere RUD’s die deel uitmaken van de klankbordgroep zijn eveneens zorgen geuit. De bureaus Witteveen en Bos/AT OSBORNE zullen een aanbeveling formuleren. In januari 2020 zal het ministerie keuzes maken uit de aanbevelingen, waarna in februari/maart een consultatie van de koepels en de overheden zal plaatsvinden. Aan het eind van het eerste kwartaal zal er dan een brief naar de minister gaan.