Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

27 maart 2024

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Energie Survival Gids lezer mee op reis langs energievraagstukken

Jo Hermans, oud-hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden, schreef het boek ‘Energie Survival Gids’. Dit goed geschreven boek verscheen al in 2008 en is – ook voor een leek – makkelijk leesbaar. Het behandelt onderwerpen als nieuwe energiebronnen, kernenergie en de zin en onzin van uiteenlopende actuele thema’s rondom onze energievoorziening. Op een luchtige en speelse manier neemt hij lezers mee langs antwoorden, inzichten en uitzichten.

Afgezien van misschien de meest recente cijfers, ontbreekt er inhoudelijk niets om de huidige stand van zaken in de energietransitie te schetsen. Allerlei aspecten van principes en methoden die we kunnen toepassen, worden grondig uit de doeken gedaan. In sporadisch terugkerende rekensommen worden vraagstukken uitgebreid toegelicht. Zelfs in Japan en Engelssprekende landen genieten lezers in hun eigen taal van dit boek. Gebruikersplatform Bodemenergie raadt dit boek daarom ten zeerste aan bij iedereen met een interesse in energie in de breedste zin van het woord.

De Engelstalige uitgave van de Energie Survival Gids van Jo Hermans, is door Harry Assen ter beschikking gesteld en kunnen de leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie gratis opvragen (voor zover de voorraad strekt) bij Dick Westgeest van het Gebruikersplatform Bodemenergie. De Nederlandstalige, digitale uitgave is ook beschikbaar (via link). Stuur een e-mail naar d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl en vermeld in het bericht of u het Engelstalige boek dan wel de link voor de Nederlandstalige versie wilt ontvangen. Het boek is waarschijnlijk ook verkrijgbaar via Bol.com, Amazon en de betere boekhandel. Of kijk eens op Marktplaats voor een duurzaam, tweedehands exemplaar.

ISBN 978-907-55-4111-3