Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

17 augustus 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

De energietransitie is een marathon, geen intervaltraining. Begin september beslissen Tweede Kamerleden welke wetsvoorstellen zij blijven behandelen, ondanks de val van het kabinet. Het is belangrijk dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid. Doe daarom mee aan de oproep en plaats op 4 september om 12.00 uur een bericht op social media.

Wij roepen bedrijven en organisaties op om drie dingen te doen:

  1. Steun de eerdere oproep van o.a. Nationaal Klimaatplatform (NKP) en NVDE om door te gaan met klimaatbeleid.
  2. Stuur je concrete praktijkvoorbeelden naar NKP. Waar loopt jouw organisatie, bedrijf of maatschappelijk initiatief tegenaan als de voortgang van het energie- en klimaatbeleid langere tijd stil dreigt te vallen?
  3. Doe mee met de #DoormetDuurzaam actie op social media. Post of tweet op maandag 4 september om 12 uur een bericht om de Tweede Kamerleden aan te moedigen om door te gaan met klimaatbeleid. En roep bedrijven en individuen in je netwerk op om ook mee te gaan doen: zet het in je nieuwsbrief bijvoorbeeld.

Meer informatie en visuals vind je hier.

De #DoormetDuurzaam-actie is een initiatief van: Branchevereniging BodemenergieEnergieSamenHolland SolarNederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie AssociatieStichting Warmtenetwerk en Vereniging Warmtepompen

De actie wordt in nauwe samenspraak met het Nationaal Klimaatplatform (NKP) voorbereid.

We roepen op om belangrijke dossiers, zoals de Energiewet, versnelling van procedures, investeringen in energie-infrastructuur en stikstofbeleid en talloze plannen voor concreet nieuw beleid niet in de ijskast te zetten. Als er na de verkiezingen opnieuw een lange formatie volgt, zijn we een jaar verder. Dan komen we in 2030 op ongeveer 45 procent CO2-reductie. Het doel in de Klimaatwet is 55 procent, en ook om onze Europese verplichtingen na te komen is 45 procent volstrekt onvoldoende. ‘Hollen en stilstaan’ in Den Haag is slecht voor de voortgang van de verduurzaming van Nederland. Er is werk aan de winkel! We willen blijven rennen richting een duurzaam Nederland met 100 procent duurzame energie, in plaats van nu stil te gaan staan tot er een nieuw kabinet is. Maar dan moeten diverse cruciale beleidskaders nu ook dóór.

Hoe doe ik mee met de #DoormetDuurzaam-actie?

Plaats op maandag 4 september om 12 uur een social mediapost om Kamerleden aan te moedigen om door te gaan met duurzaam beleid. Vertel bijvoorbeeld welke invloed het niet doorgaan van klimaatbeleid zou hebben op jouw werk, of op de mensen voor wie je werkt. We willen hiermee Kamerleden laten zien welke kansen ze niet kunnen laten liggen. Post vanuit je persoonlijke account, of vanuit een bedrijfsaccount. Vergeet niet de hashtag #doormetduurzaam te gebruiken. Hier vind je visuals en voorbeeldposts, én de eerdere oproep vanuit organisaties. Doe mee!


Voorbeeldpost Branchevereniging Bodemenergie #doormetduurzaam

Waarom door met duurzaam?

De gevolgen van klimaatverandering worden over de hele wereld zichtbaar en mensen en natuur lijden onder de gevolgen. We zijn veel te afhankelijk van andere landen voor onze energievoorziening. En onbetaalbare energierekeningen door die afhankelijkheid hangen de komende winters nog in de lucht. Tegelijkertijd breekt de energietransitie ook voortdurend records. Mensen investeerden afgelopen jaar 11 miljard euro in de verduurzaming van hun huis. De helft van alle stroom is dit jaar al duurzaam. Elektrische auto’s breken massaal door, duurzame warmtebronnen zijn in opkomst, de industrie zet grote stappen en netbeheerders maken de infrastructuur klaar voor de toekomst. Om het tempo erin te houden en al die mensen en bedrijven die vooruit willen te steunen, is betrouwbare en verantwoordelijke politiek nodig. Een overheid die in voortdurende samenspraak met de samenleving praktische problemen oplost en dingen mogelijk maakt. En die vooruit kijkt en tijdig anticipeert. Ook nu.