Deelnemers gevraagd voor brainstormsessie optimalisatie Brontechniek

16 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Deelnemers gevraagd voor brainstormsessie optimalisatie Brontechniek

BodemenergieNL gaat voor Innovatie! Binnen de werkgroep Kennis van BodemenergieNL is meerdere keren de wens en noodzaak uitgesproken om de huidig toegepaste (boor)technieken voor bodemenergiesystemen door te ontwikkelen. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een brainstormsessie.

De huidige “standaard” is van een goede kwaliteit, maar er zijn natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk. We doen immers al een ruime tijd hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan technieken om bronnen beter en sneller (geautomatiseerd) schoon te pompen en te ontwikkelen. Of andere, mogelijk snellere methoden om te boren, zonder kwaliteitsverlies. Door onze werkzaamheden verder te optimaliseren, krijgen we niet alleen betere resultaten maar kan mogelijk ook geld in de uitvoering worden bespaard.

Graag nodigen wij u dan ook uit om deel te nemen aan een brainstormsessie om samen de kansen en mogelijkheden voor verbetering te inventariseren, om deze daarna met steun van BodemenergieNL nader te onderzoeken! U komt toch ook? Meld u aan via deze link! Aanmelding is mogelijk tot 1 november. Na aanmelding wordt contact opgenomen met alle aanmelders een geschikte datum te prikken voor deze sessie.