Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

07 februari 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Bent u vanuit uw werk bij de overheid, omgevingsdienst of bevoegd gezag betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Dan krijgt u in uw dagelijkse praktijk te maken met de vele aspecten en vraagstukken m.b.t. duurzame verwarming, zoals de inzet van hernieuwbare energie uit de bodem. Speciaal voor u organiseren wij specifieke ééndaagse cursussen.

Op de cursusdag worden alle zaken behandeld, die in uw dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan de orde kunnen komen. De cursussen sluiten aan bij actuele ontwikkelingen en de behoefte aan kennis en verdieping rond onderwerpen m.b.t. bodemenergie.

U kunt zich nog aanmelden voor:

Cursus OB: Basiscursus Bodemenergie voor Overheden  
(eerstvolgende datum: 9 maart 2022)

De cursus OB behandelt de actuele stand van zaken rond de onderwerpen:
– ondergronds ruimtegebruik;
– kwaliteitseisen bij aanleg en exploitatie;
– toezicht en bevoegdheden bij realisatie en exploitatie;
– gebouwzijdige aspecten.

Hiermee wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden. Uiteraard komen ook actuele zaken langs m.b.t. de HUM en de BUM, lozen van grondwater, regeneratie en energiebalans. Dit alles binnen de context van de taken zoals die binnen de doelgroep(en) aan de orde zijn.

Doelgroep

Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:
– bestuurders/beleidmakers
– vergunningverleners en toezichthouders
– gemeenten & provincies
– omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

AANMELDEN CURSUS OB

 

Cursus OV: Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden 
(eerstvolgende datum: 23 maart 2022)

De cursus OV sluit aan op de vernieuwde Basiscursus Bodemenergie voor Overheden gericht op de doelgroep Overheden en Omgevingsdiensten die zich bezighouden met gesloten bodemenergiesystemen. In deze verdiepingscursus wordt aan de hand van cases nader ingegaan op de relevante zaken m.b.t. Vergunningverlening en Toezichthouden bij de realisatie en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen.
Hierbij komen die zaken aan de orde die voor de dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan bod kunnen komen.

In de cursus worden actuele zaken behandeld rond de onderwerpen:
– indieningsvereisten;
– omgaan met WKO-Tool en EED berekening aan gesloten systemen;
– beoordelen van ingediende SPF;
– interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen;
– organisatie rond melding, vergunningverlening, handhaving en praktijkervaringen.

Hiermee krijgt u een breed inzicht in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden.

Doelgroep

Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:
– bestuurders/beleidmakers
– vergunningverleners en toezichthouders
– gemeenten & provincies
– omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

AANMELDEN CURSUS OV

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat op 035 – 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@bodemenergie.nl

 

Wist u dat wij ook maatwerk cursussen bieden, samen met onze partners in het veld? Bij interesse nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

 

Download hier de brochure Bodemenergie cursussen voor overheden