Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
  1. Home
  2.  → Cursus G: Regie op Bodemenergie

Cursus G: Regie op Bodemenergie

Voor gebruikers van bodemenergiesystemen
Een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de bodem voor de levering van warmte of koude aan gebouwen. Een bodemenergiesysteem is een duurzaam installatieconcept, met een lager energieverbruik in vergelijking met conventionele verwarming en koeling (bijvoorbeeld gasketel en koelmachine). Het lagere energieverbruik heeft een vermindering van uitstoot van CO2 en lagere energiekosten tot gevolg.

Het doel van de cursus is het bieden van overzicht: welke factoren zijn bepalend voor een goed functionerend bodemenergiesysteem en hoe kun je als gebruiker een goede regie voeren op de exploitatie van een bodemenergiesysteem. De cursus beoogt overzicht te geven van het speelveld van de exploitatie van een bodemenergiesysteem. Er wordt ook inzicht in prestatiefactoren en sleutelparameters gegeven.

Let op: deze cursus is specifiek voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Wilt u wel informatie over de exploitatie, maar bent u geen eindgebruiker, dan is waarschijnlijk cursus E een betere cursus voor u.

Cursusduur

1 dag

Doelgroepen

Speciaal voor gebruikers, managers en/of opdrachtgevers van bodemenergiesystemen ofwel de regievoerders

Voorkennis

Locatie

Het Branche Bureau

Examen

Niet van toepassing

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Opbouw cursus

Als centrale opzet voor de cursus is gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem: welke stappen doorloop je, om een goede regie op het bodemenergiesysteem te voeren?

Er zijn zes stappen, de cursusdag wordt dan ook ingedeeld in zes lesblokken. Tijdens het doorlopen van de stappen worden de vele aspecten behandeld die bij bodemenergie een rol spelen:

1. Introductie bodemenergie
2. Kansen, risico’s en verplichtingen
3. Plan de regievoering!
4. Contractvormen
5. Controle op prestatie indicatoren
6. Bijsturing en optimalisatie

Voorbereiding

Vooraf wordt aan de deelnemers een voorbereidingsopdracht verstuurd, gericht op het eigen bodemenergiesysteem. Tijdens de cursusdag komt de voorbereidingsopdracht in de zes lesblokken terug.

 

Cursusprijs

€ 782,78 excl. btw. Leden van het Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 665,36 excl. btw

Inclusief

1 cursusdag, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. U ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

Geplande cursussen

Momenteel zijn er geen cursussen gepland.

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.