Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
  1. Home
  2.  → Cursus DO: Specialisatie ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

Cursus DO: Specialisatie ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

Open bodemenergiesystemen worden gebruikt als bron voor verwarming en koelen van gebouwen, vaak met behulp van een warmtepomp. Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt benut als energiedrager en voor energieopslag. Open systemen kunnen voorzien in grote warmte- en koudebehoefte. De aanvoertemperatuur van het systeem is nagenoeg constant. Mits goed ontworpen garanderen zij een hoog rendement bij lage onderhoudskosten en hoge bedrijfszekerheid. Het ontwerp van een open systeem moet aan bepaalde eisen voldoen om het rendement en de gewenste bedrijfszekerheid te realiseren. Bij realisatie zijn de kwaliteit van de bronnen en een goede test- en opleveringscontrole belangrijke aandachtspunten.

De specialisatiecursus voor het ondergronds deel van open systeem is ontwikkeld om inzicht in de onderliggende hydrologische en thermische processen en de ontwerp-methoden te verschaffen. De cursist moet na de cursus in staat zijn het ondergronds deel van een open systeem te ontwerpen en kent de aandachtspunten bij realisatie. De cursist moet ook inzicht hebben in verschillende systeemconcepten, welke belangrijke randvoorwaarden en ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden en hoe deze de kosten en het rendement van het systeem beïnvloeden. Tevens moet de cursist in staat zijn aangeleverde ontwerpen te beoordelen en te evalueren.
De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.

De cursus bestaat uit 2 dagen.

Cursusduur

2 dagen

Doelgroepen

– ontwerpers van open bodemenergiesystemen
– adviseurs
– installateurs
– grondboorbedrijven

Voorkennis

MBO+/HBO kennis en denkniveau, al enige jaren in de praktijk werkzaam en ervaring op het gebied van  het ontwerp en de realisatie van bodemenergiesystemen.
Bij voorkeur de Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie hebben gevolgd.

Locatie

Branchevereniging Bodemenergie, Gooimeer 4-15, Naarden
De cursustijden zijn 8.45 – 16.30 uur

Examen

Onafhankelijk via het CITO. Kijk voor meer informatie op www.cito.nl

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Opbouw cursus

• Inleiding
• Geohydrologie en warmtetransport
• Ontwerp en thermisch rendement
• Brontechniek open systemen
• Realisatie van open systemen
• In bedrijf stellen en testen
• WTB grondwatercircuit
• WTB en energieverbruik
• Regeling en monitoring
• Beleid en regelgeving (verdieping)
• Case

Cursusprijs

€ 1.345,05 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 1.143,29 excl. btw.

Inclusief

2 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

Exclusief

Kosten examen, diplomering (CITO).
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de ISSO-publicatie 39. U dient deze zelf aan te schaffen via ISSO.

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering of verschuiven van de cursusdeelname kosteloos mogelijk.
Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden. Indien u de cursus deelname wilt verplaatsen naar een andere datum dan wordt er € 50,– excl. btw aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende plaats. Pas wanneer u een bevestiging heeft ontvangen per email is uw aanmelding definitief. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Geplande cursussen

Momenteel zijn er geen cursussen gepland.

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.