Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
 1. Home
 2.  → Cursus DG: Specialisatie ontwerp realisatie ondergrondse gesloten systemen

Cursus DG: Specialisatie ontwerp realisatie ondergrondse gesloten systemen

Gesloten bodemwarmtewisselaarsystemen worden gebruikt als bron voor verwarming en koelen van gebouwen met behulp van een warmtepomp. Deze systemen kunnen onder nagenoeg alle geo- en geo-hydrologische omstandigheden worden toegepast en kennen een zeer lange levensduur. Mits goed ontworpen garanderen zij een hoog rendement bij zeer lage onderhoudskosten en hoge bedrijfszekerheid. Specifiek voor gesloten systemen is de directe en dynamische terugkoppeling tussen gebouw (energievraag), warmtepompsysteem en bodem. De aanvoertemperatuur in het systeem is namelijk niet constant maar hangt af van het gebruik. Het ontwerp van het bodemwarmtewisselaarsysteem moet aan bepaalde eisen voldoen om het rendement te realiseren. Bij realisatie van het systeem is een lekdicht systeem een belangrijk aandachtspunt.

De specialisatiecursus voor het ondergronds deel van gesloten systemen is ontwikkeld om inzicht in de onderliggende thermische processen en de ontwerp-methoden te verschaffen. De cursist moet na de cursus in staat zijn het ondergronds deel van een bodemwarmtewisselaar te ontwerpen en kent de aandachtspunten bij realisatie. De cursist moet ook inzicht hebben in verschillende systeemconcepten, welke belangrijke randvoorwaarden en ontwerpkeuzes moeten worden gemaakt en hoe deze de kosten en het rendement van het systeem beïnvloeden. Tevens moet de cursist in staat zijn aangeleverde ontwerpen te beoordelen en te evalueren.

De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.
De cursus bestaat uit 2 dagen.

Cursusduur

2 dagen

Doelgroepen

– Ontwerpers en projectleiders betrokken bij de realisatie van het ondergronds deel van bodemwarmtewisselaarsystemen
– Adviseurs
– Installateurs
– Grondboorbedrijven

Voorkennis

MBO+/HBO kennis- en denkniveau, al enige jaren in de praktijk werkzaam en ervaring op het gebied van het ontwerp en de realisatie van bodemenergiesystemen.
Bij voorkeur de Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (Cursus B) hebben gevolgd.

Examen

Onafhankelijk via het CITO. Kijk voor meer informatie op www.cito.nl

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Inhoud cursus

 • Geohydrologie en warmtetransport
 • Ontwerp & thermisch rendement
 • Brontechniek en materialen
 • Realisatie van gesloten systemen
 • Inbedrijf stellen en testen
 • WTB gesloten circuit
 • WTB en energieverbruik
 • Regeling en monitoring
 • Beleid en regelgeving (verdieping)
 • Case: ontwerpn op robuustheid, energierendement en kosten
 • Cursusprijs

  € 1.345,05 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 1.143,29 excl. btw

  Inclusief

  2 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

  Exclusief

  Kosten examen, diplomering (CITO).
  Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de ISSO-publicatie 39. U dient deze zelf aan te schaffen via ISSO.

  Voorwaarden

  Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
  Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

  Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
  Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

  Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

  Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. U ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

  Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

  LET OP: voor de B-cursus, de C-cursus de E-cursus en de DG- en DO-cursus dient u in het bezit te zijn van de ISSO-publicatie 39. Deze kunt u aanschaffen via ISSO.

  Geplande cursussen

  Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.