Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
  1. Home
  2.  → Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: ontwerp en realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)

Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: ontwerp en realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)

In de Specialisatiecursus Bovengronds wordt dieper ingegaan op de manier van energieopwekking en afgifte.

Behandeld worden zowel open- als gesloten bodemsystemen. De cursist leert welke afgiftesystemen geschikt zijn voor bodemenergiesystemen, hoe hij/zij hoofdcomponenten selecteert op basis van vermogen en energiehoeveelheden. Tevens wordt de automatisering van het bodemenergiesysteem behandeld. De aangeboden stof sluit aan bij de huidige ISSO -publicaties 39, 72, 80 en 81. De laatste dag bestaat grotendeels uit het maken van een casus. De cursist kan dan het geleerde direct in de praktijk brengen.

De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.
De cursusduur bedraagt 3 dagen.

Cursusduur

3 dagen

Doelgroepen

• Ontwerpers en projectleiders betrokken bij de realisatie van het ondergronds deel van bodemwarmtewisselaarsystemen
• Adviseurs
• Installateurs
• Grondboorbedrijven

De cursus is bedoeld voor professionals die zich na het volgen van cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie, verder willen specialiseren richting ontwerpen en realisatie van met name het bovengrondse deel van de bodemenergiesystemen en hun kennis willen verdiepen van de manier van energieopwekking en afgifte bij zowel de open als gesloten systemen.

Voorkennis

MBO+/HBO kennis- en denkniveau, al enige jaren in de praktijk werkzaam en ervaring op het gebied van het ontwerp en de realisatie van bodemenergiesystemen.
Bij voorkeur de Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (Cursus B) hebben gevolgd.

Locatie

KAS Meetings, Woerden

Examen

Onafhankelijk via het CITO. Kijk voor meer informatie op www.cito.nl

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Inhoud cursus

• Inleiding
• Systeemconcepten
• Werktuigbouwkunde bovengronds
• Systeemconcepten gesloten
• Werktuigbouwkunde bovengronds gesloten
• Automatiseringstechniek
• Financieel en organisatorisch
• Werktuigbouwkunde bovengronds (WP)
• Vijf cases

Cursusprijs

€ 1.681,31 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 1.429,12 excl. btw

Inclusief

3 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

Exclusief

Kosten examen, diplomering (CITO).
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de ISSO-publicatie 39. U dient deze zelf aan te schaffen via ISSO.

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering of verschuiven van de cursusdeelname kosteloos mogelijk.
Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden. Indien u de cursus deelname wilt verplaatsen naar een andere datum dan wordt er € 50,– excl. btw aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende plaats. Pas wanneer u een bevestiging heeft ontvangen per email is uw aanmelding definitief. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Geplande cursussen

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.