Commissie Gedragscode van start

11 januari 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nabeschouwing bijeenkomsten
  4.  → Commissie Gedragscode van start

Op woensdag 3 december jl. kwam de Commissie Gedragscode bijeen. Leden zijn Frans Heinis (De Ruiter Grondwatertechniek), Gertjan de Joode (Eteck), Hein van der Linden (Bergmans Bergeijk) en Elbert Stoffer (Itho Daalderop), onder leiding van onze kersverse kwaliteitsadviseur Beerd Volkers en in aanwezigheid van bestuursvoorzitter Frank Agterberg.
De commissie bezit senioriteit en reflecteert de diverse ‘bloedgroepen’ binnen de techniek én binnen de keten. Desgewenst zal gebruik worden gemaakt van de externe adviseur Peter Noordhoek (Northedge) die het bestuur adviseerde in de opzet van de gedragscode. De commissie legt in de komende weken een plan van aanpak ter akkoord voor aan het bestuur. Dat plan zal voortbouwen op de reeds gezette stappen en verdere invulling geven aan bijvoorbeeld analyse van handhavingsacties, engagement met beleidsmakers en bevoegd gezag. Plus een plan voor ‘interne’ collegiale bijstand.
De volgende meeting is 20 januari 2021.