CBS: Aandeel hernieuwbare energie warmtepompen een kwart gestegen in 2022

06 juni 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → CBS: Aandeel hernieuwbare energie warmtepompen een kwart gestegen in 2022

In 2022 haalde Nederland 15% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen, zo blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. In 2021 was dat nog 13%. Het ziet er dus naar uit dat Nederland op koers ligt om het doel van 16% duurzame energie in 2023 te kunnen halen. De groei kwam vooral van wind- en zonne-energie. De hoeveelheid warmte die aan de lucht of de bodem werd onttrokken door warmtepompen, steeg met een kwart tot zo’n 20 Pj.

Bron: CBS

De groei van het aandeel hernieuwbare energie als percentage van het totale eindgebruik is tweeledig: in 2022 is er meer hernieuwbare energie geproduceerd en het totale energieverbruik daalde, door de zachte winter en het matigen van energieverbruik i.v.m. de hoge gasprijzen. De snelle groei van het aantal zonnepanelen en warmtepompen droeg bij aan de groei van het aandeel hernieuwbare energie en de daling van het gebruik van aardgas.

De grootste procentuele groei kwam in 2022 van zonne-energie: het verbruik hiervan groeide met 45% tot 62 PJ. Wind op zee bleef met 30 PJ ongeveer gelijk aan 2021, terwijl het verbruik van wind op land fors groeide tot 47 PJ (plus 25%). Daarmee hadden wind- en zonne-energie samen in 2022, voor het eerst in de geschiedenis, een groter aandeel dan biomassa. Energie uit biomassa is echter nog steeds de grootste bron van hernieuwbare energie, maar het verbruik ervan daalde in 2022 voor het eerst (sinds 2016).

Versnelling blijft nodig

Voor het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen in 2030, namelijk 42,5% in 2030, zal er evengoed nog hard moeten worden versneld. Dit geldt zeker ook voor Nederland, dat als doelstelling heeft om in 2030 voor 27% in de energiebehoefte te kunnen voorzien met duurzame energie.

Bekijk het volledige artikel op de website van het CBS: Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent (cbs.nl)

Hier treft u de cijfers aan: StatLine – Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing (cbs.nl)