BodemenergieNL nóg beter vertegenwoordigd in de NVDE

10 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → BodemenergieNL nóg beter vertegenwoordigd in de NVDE

Sinds 8 juni jl. is de benoeming van Frank Agterberg als voorzitter van de NVDE-commissie Warmte officieel een feit. Vanuit deze rol is Frank tevens toegetreden tot het NVDE Algemeen Bestuur. Dit is heel goed nieuws voor onze branche! Frank kan daarmee, vanuit zijn visie op duurzame verwarming en koeling van de Nederlandse gebouwde omgeving, de Bodemenergiebelangen nóg beter behartigen. Zie ook het vorige bericht op onze website over zijn kandidaatstelling.

 

“Ik vervul deze rol nadrukkelijk namens

de brancheverenigingen BodemenergieNL

en de Vereniging Warmtepompen.”

 

Frank Agterberg legt uit: “Ik vervul deze rol nadrukkelijk namens de brancheverenigingen BodemenergieNL en de Vereniging Warmtepompen. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn opdrachten in beide verenigingen.”

De afgelopen 6 jaren heeft bodemenergie een enorme ontwikkeling doorgemaakt, óók omdat bodemenergie meelift op zaken die al wat breder in de aandacht staan, zoals warmtepompen en aquathermie. “Deze rol binnen de NVDE geeft mij de kans om de belangen van beide branches nog beter samen te brengen in de gehele warmtetransitie en daarmee beleid en markt te helpen maken. De synergie die we hiermee kunnen bereiken, lijkt mij evident.”, aldus Frank.