BodemenergieNL levert bijdrage aan duurzaam collectief WarmingUp

17 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → BodemenergieNL levert bijdrage aan duurzaam collectief WarmingUp
WarmingUP is een nieuw samenwerkingsverband van partijen die actief zijn in de gehele warmteketen van bron tot klant. RVO maakte onlangs bekend dat het warmtecollectief WarmingUP 9,3 miljoen euro subsidie ontvangt in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP). Met een investering van 9,5 miljoen euro door de samenwerkingspartners komt het totaal aan beschikbare financiële middelen op 18,8 miljoen euro. BodemenergieNL doet ook mee aan het Programma. Niet alleen met een significante financiële bijdrage, maar juist ook door inbreng in de sturing en de uitvoering van het Programma te leveren.

Doel
WarmingUP, onder leiding van TNO, is als collectief in staat om vraagstukken over kostenreductie en verduurzaming integraal aan te pakken en oplossingen daarvoor te ontwikkelen die op vele locaties toepasbaar zijn. Het belangrijkste doel van WarmingUP is de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Het betekent bijvoorbeeld dat met nieuwe kennis duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd kunnen worden. Ook kennisontwikkeling voor het realiseren van grootschalige warmteopslagsystemen en het integreren daarvan in warmtenetten is een beoogd resultaat. Onderzocht wordt bijvoorbeeld waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via aquathermie of geothermie. Tot slot richt het samenwerkingsverband zich op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.