BENG-consultatie is open

28 februari 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → BENG-consultatie is open

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Volgend op het vaststellen van de nieuwe EPG-rekenmethode NTA8800 worden de energetische eisen aan ‘Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen’ vastgesteld. Een consultatie vanuit BZK staat momenteel open.

Buiten de formeel onbekende aangevers is ‘de hele wereld’ gevallen over de verruiming van de eisen aan de gebouwschil. In weerwil van een groeiend protest hield BZK tot nu toe vast aan hun voorstel.

Diverse spelers hebben – in onderlinge afstemming – tegendruk proberen te geven om de ooit door minister Cramer ingezette trend naar inderdaad ‘BENG’ voort te zetten en hetgeen dan uiteraard goed is voor maatschappij en de bodemenergie-branche. Op de consultatie-pagina zijn ook de ingediende reacties te zien.