Basisregistratie Ondergrond (BRO)

18 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Wet BRO is op 30 september 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 januari 2018 in werking getreden. De implementatie hiervan verloopt gefaseerd. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor registratie van open bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen.

Door: Linde van Laerhoven

Hiervoor zijn meerdere scenario’s opgenomen. De juridische werkgroep heeft hier input op gegeven en scenario 2b als meest wenselijke scenario opgenomen. Dit scenario betreft de registratie van constructie-info (as built) voor open en gesloten systemen. Scenario 2a betreft de vergunninginfo (as designed) en is het makkelijkst haalbaar. Belangrijke opmerkingen/aandachtspunten zijn als volgt:

  • In het algemeen blijkt scenario 2b (as built gegevens) het meest wenselijk te zijn. Scenario 2a is het meest haalbaar.
  • Scenario 2b brengt wel extra kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de bestaande regelgeving. Dit dient- afhankelijk van besluitvorming- verder in kaart te worden gebracht. Er gaat nader onderzoek plaatsvinden om de haalbaarheid van scenario 2b te beoordelen.
  • Ten tijde van de mogelijke invoering van de BES-registratie is de omgevingswet actief. Het is daarom zaak om binnen het kader van de omgevingswet met provincies en gemeenten te verkennen of webformulieren in het Omgevingswetloket de juiste informatie uitvragen.

In 2020 blijven wij betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de BRO en zullen jullie hier verder over informeren.