Basis Registratie Ondergrond

17 juni 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Basis Registratie Ondergrond

Als antwoord op grote opgaves als energietransitie, klimaatadaptatie en economische groei is de Basis Registratie Ondergrond (BRO) ontwikkeld. Deze opgaves hebben namelijk een grote impact op de leefomgeving, zowel op de boven- als de ondergrond. Omdat ruimte beperkt is en niet alles op dezelfde plek gerealiseerd kan worden, is het essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) vormt daarom een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond.

De BRO wordt sinds 2018 in verschillende stappen uitgewerkt. Vanaf 1 juli 2022 wordt het domein grondwatergebruik operationeel. Hieronder vallen ook de open en gesloten bodemenergiesystemen. Vanaf dat moment zal er een rechtstreekse koppeling zijn tussen het LGR en de BRO. Alle historische gegevens uit het LGR worden in de BRO opgenomen. Toekomstige systemen kunnen nog steeds in het LGR ingevoerd worden en komen zo ook in de BRO te staan. Doordat de gegevens in het LGR worden ingevoerd, blijft de link met de WKO-tool bestaan.

Verdere ontwikkelingen van de BRO worden door de branchevereniging gevolgd.