ALV 3 december jl.

16 december 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → ALV 3 december jl.

De ALV van 3 december jl. blikte met gemengde gevoelens terug op een dynamisch half jaar. De successen in de markt en resultaten n.a.v. de beïnvloeding van beleid werden helaas overschaduwd door het faillissement van onze dienstverlener F&B.

Door: Frank Agterberg

Onder de successen kan worden gerekend een inmiddels structurele snelle groei van bodemenergie. Daarnaast een gunstig klimaatakkoord met uitzicht op verdere stimulering vanaf 2021 en de op zich prima positie van bodemenergie in de nieuwe EnergiePrestatie rekenmethode NTA8800 en bijbehorende BENG criteria, hoewel er nog zorgen zijn over de berekende prestatie van collectieve WKO’s, zie het artikel van TVVL.

Overgang van F&B naar APPR Hét Brancheburo

Het faillissement van F&B en daarmee het verlies van enkele goede collega’s hakte er goed in vanaf medio juni. Naar later bleek was de administratieve wanorde een voorbode van het faillissement van de dienstverlener F&B. Inmiddels zijn we, een negatieve ervaring rijker, weer in goede handen bij APPRHBB in Naarden. Doordat zowel de ‘oude’ F&B-bezetting als de ‘nieuwe’ APPRHBB collega’s sinds medio juni hun uiterste best hebben gedaan kon de overgang succesvol en tijdig worden gemaakt. Ogenschijnlijk van extern perspectief zonder hickups.

Plannen en begroting 2020 goedgekeurd

De ALV toonde zich content met de nieuwe orde-op-zaken maar beschouwde wel de schade: de financiële schade wegens extra inzet en kosten curator en ook de inhoudelijke schade door bijvoorbeeld opgelopen vertragingen binnen de organisatie, vooral bij de uitvoering van de externe communicatie. Op basis van dit hernieuwde vertrouwen keurde de ALV plannen en begroting voor 2020 goed. Er ligt met name een belangrijke en nog goeddeels open opdracht voor de werkgroep Markt & Promotie om de strategische communicatie te richten op de hoofddoelstellingen van de vereniging.

Werkgroep Markt & Promotie

Het bestuur is dan ook verheugd dat Maarten Woudstra (van de fa. Bijzon) de nieuwe voorzitter van de werkgroep Markt & Promotie zal worden en daarmee de plaats innemen van Guus van Gelder die deze rol tot begin 2019 op zich had genomen. Maarten is al lid van de werkgroep en heeft met zijn marketing-achtergrond en commerciële verantwoordelijkheden in zijn bedrijf de juiste bagage en ‘drive’ om het ‘markt’ aspect van de werkgroep verder vorm te gaan geven. En om vanuit een ‘blik op de markt’ de hele verenigingsagenda te helpen sturen én alle externe communicatiekanalen te gaan voeden om de verenigingsdoelen te helpen bereiken.