Aangepaste opzet bij verkiezing van WKO Duurzaamheid Award 2024

27 maart 2024

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Aangepaste opzet bij verkiezing van WKO Duurzaamheid Award 2024

In 2024 reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie alweer voor de achtste keer de WKO Duurzaamheid Award uit. Deze uitverkiezing richt zich op het belonen van de eigenaar, en dit jaar ook de beheerder of adviseur, van het best presterende bodemenergiesysteem van het jaar. In 2024 zijn de procedures rondom de verkiezing daarom aangepast. Vanaf nu zijn het de provincies en omgevingsdiensten – kortom, de toezichthouders – die de potentiële kandidaten mogen voordragen.

De uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award vindt plaats tijdens het jaarlijkse Nationaal Symposium Bodemenergie, dat dit jaar op 27 mei bij asr in Utrecht plaatsvindt. Met het onderscheiden van het best presterende systeem wil het Gebruikersplatform Bodemenergie de eindgebruikers, en vanaf dit jaar ook beheerders/adviseurs, van een WKO-installatie belonen.

Nieuwe opzet en criteria
De nieuwe opzet leidt ertoe dat het Gebruikersplatform de provincies en omgevingsdiensten uitnodigt om elk twee van de best presterende WKO-systemen uit hun werkgebied als kandidaten aan te dragen. Met de aangepaste opzet zijn ook de criteria om tot de genomineerden en de uiteindelijke winnaar te komen, iets aangepast. De eindgebruiker en de beheerder/adviseur van de WKO-installatie winnen uiteindelijk samen de prijs. Bij de beoordeling hanteert de jury criteria die ook voor de zogeheten ‘Sterprojecten’ worden gebruikt:

  • Gemiddelde injectietemperatuur in de koude bron ≤ 9 graden; gemiddelde injectietemperatuur in de warme bron ≥ 15 graden;
  • Gemiddelde dT over het jaar is tenminste 6 graden;
  • Het bodemenergiesysteem levert tenminste 70% van de jaarlijkse warmte- en koude behoefte van het gebouw, of tenminste 70% van de jaarlijkse koude behoefte als er sprake is van alleen koudeopslag voor een gebouw of proces.
  • Thermische balans is volgens vergunningsvoorschriften;
  • De installatie moet minimaal 2 jaar draaien en de bovenstaande criteria moeten verifieerbaar zijn aangetoond door monitoring.

Mocht op basis van deze meetbare criteria mogelijk een ‘gelijkspel’ ontstaan, dan zal de jury ook meer subjectieve zaken meewegen, zoals de inzet van de beheerder in de communicatie over zijn systeem, voorlichting geven aan het publiek, promotie maken voor bodemenergie, enzovoorts.

Jury-samenstelling
De huidige jury, bestaande uit Rinske de Jong (RVO), Wouter Wienk (RVO) en Dick Westgeest (voorzitter Gebruikersplatform Bodemenegie), zal ook in 2024 in dezelfde samenstelling opereren maar wordt mogelijk nog uitgebreid met een of twee nieuwe personen.

Wilt u als vertegenwoordiger van een provincie of omgevingsdienst een kandidaat aandragen, stuur dan een e-mail naar d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl. Inzendingen moeten uiterlijk 30 april bij Dick Westgeest binnen zijn.