Update Omgevingswet

Tot en met vrijdag 8 maart 2019 lag de Omgevingsregeling ter inzage. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier...

Update omgevingsregeling

Door: Diane van Beek, IF Technology Momenteel werken de ambtenaren van BZK de Omgevingsregeling uit. Deze Omgevingsregeling valt onder de Omgevingswet die straks in 2021 in werking zal treden. In de Omgevingsregeling zijn onderwerpen uitgewerkt die voor de...