Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
  1. Home
  2.  → Cursus SPF: Seasonal Performance Factor Bodemenergiesystemen

Cursus SPF: Seasonal Performance Factor Bodemenergiesystemen

Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) heeft betrekking op het energierendement van bodemenergiesystemen. Dit wordt uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF-bes).
De regels hebben invloed op zowel het ontwerp en de realisatie als op de exploitatie van bodemenergiesystemen. De eis kan worden gesteld dat de SPF-bes van tevoren wordt vastgelegd en na ingebruikname continue moet worden gemeten en gerapporteerd.

Cursusdetails

Voor ontwerpers van bodemenergiesystemen, installatiebedrijven, bevoegd gezag en gebruikers/eigenaars is het van groot belang om de SPF voor bodemenergiesystemen (SPFbes) op de juiste manier te berekenen, vast te stellen en te beoordelen. In deze cursus wordt, naast het hoe en waarom, met name ingegaan op het berekenen en vastleggen van de SPFbes.
Aan bod komen zaken als:
• waarom een SPFbes?
• wat is de SPFbes?
• wat zegt de SPF over de energiebalans?
• wetgeving ten aanzien van de SPFbes
• relatie met Energiebalans;
• uitgangspunten voor de SPFbesberekening;
• voorbeeld SPFbes berekening;
• SPFbesvoor individuele en collectieve systemen en woningen.

In de cursus wordt, naast de theorie, ruimschoots aandacht besteed aan het op een juiste wijze berekenen van de SPF-bes. Aan de hand van cases oefent u met het berekenen en goed interpreteren van de situatie om tot een passende SPFbes te komen.

De cursusduur bedraagt 1 dagdeel.

Cursusduur

0,5 dag

Doelgroepen

– Ontwerpers en installateurs van bodemenergiesystemen
– Gebruiker/eigenaar van een bodemenergiesysteem
– Bevoegd gezag/omgevingsdiensten betrokken bij aanvraag van bodemenergiesystemen en beoordeling van de SPF-bes

Voorkennis

Enige jaren praktijkervaring met het ontwerpen en realiseren van bodemenergiesystemen (Cursus B en/of C van leergang Bodemenergie).

Locatie

Het Branche Bureau Naarden

Examen

Niet van toepassing

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Opbouw cursus

• Het hoe en waarom van de SPF-bes
• Uitgangspunten voor een SPF-bes berekening
• Invloedsfactoren
• Keuze van de warmtepomp
• Invloed regeneratie
• Oefening aan de hand van cases

Cursusprijs

€ 444,31 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 377,66 excl. btw

Inclusief

1 dagdeel cursus, cursusmateriaal, consumpties

Exclusief

n.v.t.

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende plaats. Pas wanneer u een bevestiging heeft ontvangen per email is uw aanmelding definitief. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

LET OP: voor de B-cursus, de C-cursus de E-cursus en de DG- en DO-cursus dient u in hetbezit te zijn van de ISSO-publicatie 39. Deze kunt u aanschaffen via ISSO.

Geplande cursussen

Momenteel zijn er geen cursussen gepland. Sorry

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.