Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
  1. Home
  2.  → Cursus RT: Regeltechniek voor Bodemenergiesystemen

Cursus RT: Regeltechniek voor Bodemenergiesystemen

Met het volgen van de cursussen uit de leergang Bodemenergie, van Basiscursus tot verdiepingscursussen, wordt de basis gelegd voor het ontwerpen, realiseren en beheren van bodemenergiesystemen.

Een van de belangrijke kennisonderdelen van de leergang is Regeltechniek. Daarbij is vooral het resultaat dat met een Bodemenergiesysteem wordt beoogd cruciaal: het goed en energiezuinig functioneren van het bodemenergiesysteem als totaal (bovengrond + ondergrond).
Om de kennis op dit gebied te verbeteren is de cursus Regeltechniek voor BES ontwikkeld. Deze cursus sluit, met de cases die erin aan de orde komen, goed aan bij de leergang en bij de dagelijkse werkpraktijk.

De cursus is voor het grootste deel gericht op open systemen; dus WKO-systemen op basis van grondwater.

Cursusduur

2 dagen

Doelgroepen

– De cursus richt zich op ontwerpers en installateurs van bodemenergiesystemen; Met name mensen die betrokken zijn bij het opstellen van de regeltechnische omschrijving.
– De cursus is bedoeld om mensen met (al ruime) ervaring het broodnodige inzicht te geven waardoor installaties optimaal gaan presteren.

Voorkennis

– Enige jaren praktijkervaring met het ontwerpen en realiseren van bodemenergiesystemen (Cursus B en/of C van BodemenergieNL).
– Ook voor deelnemers die al kennis en ervaring hebben met het programmeren van DDC regelaars voor gebouwinstallaties kunnen hier hun voordeel mee doen.
– De cursus is bedoeld als vervolgcursus voor mensen met al behoorlijk wat kennis en ervaring met Regeltechniek.

Locatie

KAS Meeting Woerden

Examen

Niet van toepassing

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Opbouw cursus

Dag 1
• Voorbeelden uit de praktijk van wat er mis kan gaan;
• Hoe zet je een goede RTO op;
• Oefening en toepassing van de theorie;
• Behandeling van regeltechnische aspecten die typerend zijn voor BE-systemen (1);
• Oefening en bespreking;
• Organisatie, demarcatie, informatieoverdracht;
• Huiswerkopgave introduceren.

Dag 2
• Bespreken huiswerkopgave;
• Behandeling van regeltechnische aspecten die typerend zijn voor BE-systemen (2)
• Oefening en bespreking;
• Behandeling van regeltechnische aspecten die typerend zijn voor BE-systemen (3)
• Oefening en bespreking;
• Belang van inbedrijfstellen;
• Controle en finetunen gedurende het eerste jaar in elk seizoen.

Cursusprijs

€ 1.345,05 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie ontvangen 15% korting. Voor hen bedraagt de prijs € 1.143,29 excl. btw

Inclusief

2 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. U ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

Geplande cursussen

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.